Rólunk

Minden magyar felelős minden magyarért!” / Szabó Dezső /

A „Kézenfogva Testvéreinkkel” Sárrétudvari Alapítvány 2007-ben alakult meg. Jó szándékú alapítók /5 fő/ kezdeményezésével. A kuratórium 5 fővel kezdte meg tevékenységét.

Elsődleges célja, a határon átnyúló és a határon túl működő civil szervezetek munkájának segítése, éves munkájukról „HaIló magyar” című írott kiadvány megjelentetése, mindazon szervezetekről, akik jelen alapítványhoz csatlakoztak, vagy szándéknyilatkozatot tettek, vagy tesznek. Az alapítvány közhasznú jogállású. Ennek keretében fellépések, előadások szervezése, a „Halló magyar” kiadvány terjesztése. Előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség védelme, fesztiválok, vers és prózamondó versenyek szervezése. A kulturális örökség helyi védelme, A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele.
Ennek keretében meglévő műemlékek, emlékhelyek karbantartása, újak felállítása, kirándulások szervezése.
A szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek azonosságtudatának, anyanyelvének és kultúrájának megőrzését elősegítő szervezetek támogatása, határon túli vasárnapi iskolák, óvodák szervezése, működésének segítése, magyar nyelvú oktatási anyag eljuttatása, a határon túli szervezetekhez.
Az elmúlt 15 év bizonyította, hogy az alapító okiratnak megfelelően, számos eredményt sikerült elérni. Kárpátalján, Rahón vasárnapi iskola és óvoda elindításához segítségnyújtás, magyar nyelvú munkafüzetek biztosításával. testvértelepülésen /Tordaszentmihály/ egész alakos Petőfi szobor felállítását pályázati forrásból sikerült megvalósítani. A Délvidéki Csókán egész alakos II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem szobrát szintén pályázati forrásból, amely a Délvidéken az egyetlen, életre hívtuk. Minden évben részt veszünk a Nagyságos fejedelem születésnapján megrendezett „Rákóczi Emléknapon”.